Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Oedeemfysiotherapie
Dry needling
Medical taping
Medische trainingstherapie
Verwersstraat 92 • 5211 HZ 's-Hertogenbosch • 073 - 614 0394 • info@fysiokoesen.nl

Privacy PolicyVerwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten