Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie omvat verschillende deelgebieden, te weten fysiotherapie bij de niet goed functionerende bekkenbodem, fysiotherapie bij bekkenpijn of bekkeninstabiliteit, en zorg rondom de zwangerschap.

Fysiotherapie bij niet goed functionerende bekkenbodem omvat het behandelen van uiteenlopende klachten, zoals incontinentieklachten (ongewild urineverlies of ontlastingverlies), allerlei klachten van gynaecologische of urologische aard of klachten met de ontlasting. Verzakkingsklachten of hulp bij herstel na operatie kunnen reden zijn om de bekkenfysiotherapeut te bezoeken. Daarnaast klachten van seksuologische aard, zoals pijn bij het vrijen, of wanneer sex onmogelijk is, door het onvoldoende ontspannen van de bekkenbodem, ook hiervoor kan bekkenfysiotherapie wat betekenen.

Voor bekkenfysiotherapie komen zowel vrouwen als mannen. Mannen-bekkenbodem-problemen zijn vaak urine-incontinentie, vaak voorkomend (in de eerste tijd) na prostaatoperaties. Ook ontlastingverlies is een vervelend probleem wat bij mannen weleens voor kan komen, en erectiestoornissen, nogal eens voorkomend door onvoldoende kunnen ontspannen van de bekkenbodem, komt voor in het klachtenarsenaal wat de bekkenfysiotherapeut behandelt of begeleidt.

Zowel bij mannen als vrouwen komt pijn in bekkenbodemgebied voor, ook pijn aan het schaambeen en het stuitje, en is behandelbaar door bekkenfysiotherapie, zeker wanneer het met onvoldoende ontspannen te maken heeft.

Kinderen met bekkenbodemproblemen worden niet in onze praktijk behandeld. Daarvoor zijn speciale kinderbekkenbodemtherapeuten. Colien, de bekkenfysiotherapeute in onze praktijk, heeft die aantekening niet.

Hoe ziet zo'n behandeling eruit? Allereerst vindt er een uitgebreid vraaggesprek plaats, zodat duidelijk wordt om wat voor probleem het gaat, en zodat ook eventuele problemen elders aan het licht komen. Dan vindt er onderzoek plaats, wat in geval van bekkenbodemproblematiek in principe een inwendig onderzoek is. Op grond van intake en onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Vaak zal dit oefentherapie zijn, vergezeld van allerlei uitleg, tips en informatie over het bekken(bodem)gebied. Ook kan de kracht en de (ont)spanning van de bekkenbodem gemeten worden of kunnen bekkenbodemspieren geprikkeld worden m.b.v. apparatuur.

De fysiotherapie bij bekkenklachten als bekkenpijn en bekkeninstabiliteit is zuiver oefentherapeutisch, ofwel door oefenen zal er weer meer kracht en stabiliteit rondom het bekken ontstaan, waardoor het bewegen in functionele zin verbetert èn de pijnklachten zullen verminderen.

Bekkenklachten ontstaan vaak in of na een zwangerschap, het raakvlak met de zwangerschapsbegeleiding is daarom een logisch gevolg.
 


Verwersstraat 92 • 5211 HZ 's-Hertogenbosch • 073 - 614 0394 • info@fysiokoesen.nl

Privacy PolicyVerwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten