Manuele therapie

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van de gewrichten van de rug, de nek, van de armen en de benen. In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.

Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden en hoe de behandeling uitgevoerd wordt.

Er bestaat een mogelijkheid dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueeltherapeut.

De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie te optimaliseren. Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven of beperkte beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training.

Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties. De gewrichten worden dan sneller bewogen. De meeste patiënten ervaren dit over het algemeen niet als pijnlijk.

Volgens methode van Bijl:
Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam. Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen, zoals het lichaam die gewend is te maken. Tijdens de behandeling worden alle gewrichten van het lichaam bewogen op een zeer zachte, meestal pijnvrije manier. Er is absoluut geen sprake van "kraken" of "rechtzetten".

Wanneer manuele therapie?
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:
  • Hoofd -en nekpijn met slecht kunnen bewegen van wervelkolom;
  • nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
  • rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;
  • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
  • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

Verwijzing en vergoeding
U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. In dat geval kunt u alleen met een gerichte verwijzing door een manueeltherapeut worden onderzocht en behandeld. De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket zijn opgenomen.

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking.
De erkende manueeltherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVTM) is een lidvereniging van het KNGF.


Verwersstraat 92 • 5211 HZ 's-Hertogenbosch • 073 - 614 0394 • info@fysiokoesen.nl

Privacy PolicyVerwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten